Scrisoare împotriva segregării școlare

Prin prezenta scrisoare, protestăm vehement împotriva rasismului anti-rom și a segregării copiilor romi în educație având în vedere proiectul “ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR – Servicii complementare de educație timpurie în comunități vulnerabile din municipiul Cluj-Napoca” depus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15 – Educație, apel de proiecte “Dezvoltare serviciilor de educație timpurie complementare”. Proiectul în cauză intenționează să desfășoare servicii complementare cu caracter educațional în zona Pata-Rât pentru un număr de 50 de copii romi proveniți din cadrul comunității segregate din proximitatea rampei de gunoi.