Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Asociația Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România (UCTRR)! 


Contribuția ta va merge 100% în sprijinul tinerilor studenți aflați în situații defavorizate care au nevoie de un sprijin în vederea continuării studiilor, pe care îi sprijinim prin programe de mentorat și educaționale dar și prin programe de burse și totodată în sprijinul persoanelor care datorită etniei sunt discriminate în diferite feluri de către instituțiile statului și nu au posibilitatea de a se apăra în fața unei instanțe.

Avem nevoie de sprijinul vostru pentru a reprezenta în continuare cazurile de discriminare, rasism și nu în ultimul rând, violența poliției împotriva comunităților de romi. Dorim să sprijinim persoanele aflate în aceste cazuri de litigare strategică pentru comunitățile de romi oferindu-le  asistență juridical, atunci când le sunt încălcate drepturile fundamentale ale omului, printre care dreptul la locuință, dreptul la libera circulație, dreptul la viață.

Ne dedicăm bunăstării comunităților de romi și în special tinerilor romi din România prin diferite programe formale și non-formale care să ajute la combaterea stereotipurilor și prejudecăților față de romi.

Contribuția ta de 3,5% din impozitul pe venit către programele Asociației nu reprezintă o donație, ci o redirecționare a impozitului pe venitul din salarii/pensii aferente anului 2021, altfel acest procent va fi redirecționat din oficiu către Bugetul General Consolidat, iar modul în care va fi cheltuit nu este cunoscut și nu se află în controlul tău.

Pasul 1

Completează formularul 230 la secțiunea I dacă ai beneficiat de venituri din salarii/pensii. Formularul se completează cu majuscule în două exemplare și se semnează. De asemenea, ai opțiunea de a bifa contribuția pentru o perioadă de 2 ani.

Pasul 2

a). Depune formularul la organul fiscal de care aparții în mod direct sau trimite-l prin poștă cu confirmare de primire. Dacă ai semnătură electronică, poți trimite formularul prin serviciul on-line ANAF.

SAU

b). Trimite prin poștă formularul completat și semnat, însoțit de declarația de împuternicire.

Pentru detalii contactează-ne prin email la adresa: officeuctrr@gmail.com

Descarcă Formular